sprawdź pogodę

WATT brennt kocioł wielopaliwowy

 

Co to jest 5. klasa kotłów?

 

 

Norma PN EN 303-5:2012 dotyczy sprawności cieplnej i granicznych wartości zanieczyszczeń kotłów grzewczych na paliwa stałe z załadunkiem ręcznym lub automatycznym  (do mocy cieplnej 500 kW).  
W jej ramach wyznaczono 3 klasy – 3, 4 i 5.
By sklasyfikować kocioł do jednej z klas, muszą być spełnione warunki dotyczące zarówno sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy.
Stworzeniu kotła WATT brennt przyświecała idea połączenia niskiej emisji z wysoką sprawnością spalania. Dziś, na podstawie badań, które przeprowadzono, wiemy, że udało się to osiągnąć. Kocioł WATT brennt to swoisty kompromis pomiędzy ekologią i ekonomią. Tanie paliwo nie musi już oznaczać wysokiej emisji zanieczyszczeń. 
Opatentowana konstrukcja kotła pozwoliła osiągnąć parametry 5. klasy spalania zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.
Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z normą przedstawiają się następująco:
Dane w mg dotyczą w odniesieniu do spalin suchych, 0oC, 1013 mbar
Badania kotłów zgodnie z normą PN 303-5:2012 wykonują wyłączne akredytowane przez PCA jednostki badawcze. Ich potwierdzeniem jest certyfikat (tu link do naszego). 
Zarówno kocioł WATT brennt plus, jak i WATT brennt quattro spełniają wymagania 5. klasy normy. 
Według danych udostępnianych przez ICHPW w Zabrzu, tylko 50% produkowanych kotłów z załadunkiem ręcznym spełnia wymogi najniższej klasy 3. Dostępne na rynku kotły automatyczne w 15% spełniają wymagania klasy 4., a tylko 3% klasy 5. 

Norma PN EN 303-5:2012

 

WATT brennt spełnia wymagania 5 klasy normy PN EN 303-5:2012.jpg

Norma PN EN 303-5:2012 dotyczy sprawności cieplnej i granicznych wartości zanieczyszczeń kotłów grzewczych na paliwa stałe z załadunkiem ręcznym lub automatycznym  (do mocy cieplnej 500 kW).  

 

W jej ramach wyznaczono 3 klasy – 3 (najsłabszą), 4 i 5 (najlepszą).

 

By sklasyfikować kocioł do jednej z klas, muszą być spełnione warunki dotyczące zarówno sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy.

 

 

 

Stworzeniu kotła WATT brennt przyświecała idea połączenia niskiej emisji z wysoką sprawnością spalania. Dziś, na podstawie badań, które przeprowadzono, wiemy, że udało się to osiągnąć. Kocioł WATT brennt to swoisty kompromis pomiędzy ekologią i ekonomią. Dzięki WATT brennt, tanie paliwo nie musi już oznaczać wysokiej emisji zanieczyszczeń. 


Opatentowana konstrukcja kotła pozwoliła osiągnąć parametry 5. klasy spalania zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

 

Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z normą przedstawiają się następująco:

 

Emisja CO

 

graniczne wartości emisji CO wg normy PN EN.jpg

 

Emisja OGC

 

graniczne wartości emisji OGC wg normy PN EN.jpg

 

Emisja pyłu

 

graniczne wartości emisji pyłu wg normy EN PN.jpg

 

Dane w mg w odniesieniu do spalin suchych, 0 stopni C, 1013 mbar.

 

Badania kotłów zgodnie z normą PN 303-5:2012 wykonują wyłączne akredytowane przez PCA jednostki badawcze. Ich potwierdzeniem jest certyfikat. 

 

Zarówno kocioł WATT brennt plus, jak i WATT brennt quattro spełniają wymagania 5. klasy normy. 

 

Według danych udostępnianych przez ICHPW w Zabrzu, tylko 50% produkowanych kotłów z załadunkiem ręcznym spełnia wymogi najniższej klasy 3.

Dostępne na rynku kotły automatyczne w 15% spełniają wymagania klasy 4., a tylko 3% klasy 5. 

 

menu aktywne