sprawdź pogodę

dokumenty aplikacyjne

Aby złożyć swoje dokumenty, skorzystaj z formularza aplikacyjnego, dostępnego na stronie Watt.
Uzupełnij wymagane pola oraz załącz CV, najlepiej zapisane w PDF.

 

Jeżeli chcesz wysłać nam więcej niż jeden plik (np. CV i list motywacyjny) spakuj pliki za pomocą dostępnych programów archiwizujących jak np.:


Zamieść w dokumentach aplikacyjnych informacje o wykształceniu, przebytych stażach, zajmowanych stanowiskach i umiejętnościach odpowiadających profilowi kandydata.


W przypadku aplikacji przesyłanej drogą pocztową, skieruj korespondencję do działu kadr z dopiskiem na jakie stanowisko składane są dokumenty.

 

 

 

 

menu aktywne