sprawdź pogodę

Praca dla klimatu

   

Nawet 350 tys. nowych miejsc pracy może powstać w Polsce w sektorze energetyki odnawialnej do roku 2020. To niemalże dwukrotnie więcej, niż wynosi obecne zatrudnienie w sektorach górnictwa i wydobycia. Tak wynika z opublikowanego 11 marca 2011 raportu „Pracując dla klimatu”.

 

Raport na na zlecenie Greenpeace Polska przygotowała firma Primum.

 

- Inwestycje w zieloną energię mogą stworzyć w Polsce ponad 350 tys. nowych miejsc pracy do roku 2020. To prawie dwa razy tyle ile wynosi obecne zatrudnienie w sektorach górnictwa i wydobycia” – mówi Julia Michalak, koordynator kampanii Klimat Energia w Greenpeace. Aby tak się stało konieczne jest stworzenie stabilnego i efektywnego systemu wsparcia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.

 

Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, że inwestycje w energetykę odnawialną to nie tylko konieczność podyktowana obowiązkiem ochrony klimatu, czy recepta na modernizację polskiego systemu energetycznego – wzrost inwestycji w zieloną energię leży także w interesie Polaków, którzy już dziś znajdują miejsca pracy w zakładach produkujących panele słoneczne czy wieże wiatrowe.

 

- Kiedyś Śląsk kojarzył się z węglem, jednak dziś jest to kolebka dynamicznie rozwijających się firm, które postawiły na ochronę środowiska i zieloną energię - mówi Sebastian Musioł z firmy Watt, która w Sosnowcu ulokowała największą fabrykę kolektorów słonecznych w Europie Środowo-Wschodniej. Inwestycja współfinansowana była z funduszy europejskich, które m.in. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy Funduszu Spójności, oferują wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

 

Firma WATT reprezentowała polską branżę producentów urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez Greenpeace 11 marca 2011 roku w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. Produkcja systemów solarnych staje się wizytówką tworzonych w Polsce zielonych technologii. Promocja nowoczesnych rozwiązań bezpiecznych dla środowiska naturalnego oraz firm tworzących wymaga kompleksowego programu.

 

- Fundusze unijne dają możliwość wsparcia inwestycji w energetykę odnawialną, jednak Polska wykorzystuje ją w niewystarczającym stopniu” - mówi Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego[3]. „Raport Greenpeace jest niezbitym dowodem na to, że inwestycje w zieloną energię przyczynią się do powstania w naszym kraju nowych miejsc pracy. Ponadto zróżnicowanie źródeł energii wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i pomoże uniezależnić się od drożejącej z dnia na dzień ropy”  - dodaje Sonik.

 

Greenpeace apeluje do polskiego rządu, aby utworzył w Ministerstwie Gospodarki Departament ds. Energii Odnawialnej, stworzył stabilny i efektywny system wsparcia zielonej energii oraz zdecydował się na zwiększenie jej udziału z 15 do 20% w bilansie energetycznym Polski do 2020 roku.

 

Greenpeace proponuje odejście od scenariusza rządowego „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” na rzecz bardziej ambitnych planów. Stworzony przez  Instytut Energetyki Odnawialnej już w 2008 roku alternatywny scenariusz „[R]ewolucja energetyczna dla Polski. Scenariusz długookresowego zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii” zakłada podniesienie celu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z 15% do 20% do roku 2020.

 

Zdaniem autorów raportu realizacja scenariusza bardziej ambitnego, niż zakładany obecnie przez rząd, przyczyniłaby się do powstania, jedynie w sektorach produkcji energii, ponad 350 tys. nowych miejsc pracy do roku 2020 i niemalże 400 tys. do roku 2030. To o prawie 155 tys. więcej w 2020 r., niż w przewiduje program rządowy. W roku 2030 ta różnica mogłaby wzrosnąć do 190 tys. Największe zatrudnienie obserwowalibyśmy w sektorze ciepłownictwa, przede wszystkim dzięki znacznemu wzrostowi wykorzystania biomasy – nawet 170 tys. nowych miejsc pracy za 20 lat.

 

To prognozy uwzględniające tylko bezpośrednie zatrudnienie w sektorach produkcji, konstrukcji i instalacji oraz obsłudze i utrzymaniu urządzeń do produkcji energii.
- Gdybyśmy uwzględnili miejsca pracy u podwykonawców czy związane z transportem, miejsc pracy byłoby jeszcze więcej – zaznacza Julia Michalak, koordynator kampanii Klimat Energia w Greenpeace.

 

Zdaniem europosła Bogusława Sonika, raport Greenpeace jest dowodem na to, że inwestycje w zieloną energię przyczynią się do powstania w Polsce nowych miejsc pracy, a zróżnicowanie źródeł energii wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i pomoże uniezależnić się od drożejącej ropy.

 

- Społeczeństwo sceptycznie podchodzi do rozwoju OZE, traktuje to jak dopust boży. Tymczasem trzeba pokazywać, że rozwój zielonej energii będzie dla nas korzystny i potrzeba do tego woli politycznej – uważa Bogusław Sonik.

 

Raport "Praca dla klimatu" do pobrania ze strony Greenpeace: http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/raport-pracujac-dla-klimatu

 

 

 linia_02032011 050-minipx.jpg

Automatyczna linia do produkcji kolektorów słonecznych Watt w Sosnowcu

menu aktywne