sprawdź pogodę

ekologiczny hit eksportowy

Najefektywniejszy na świecie kolektor płaski to dla Watta za mało. Bez prawidłowo skonfigurowanej instalacji trudno wykorzystać jego możliwości. Dlatego śląska firma doskonali całe systemy solarne.

Do prawdziwych oszczędności w wydatkach na energię cieplną nie wystarczy nawet najlepszy kolektor. Wie o tym każdy instalator i przekonuje się coraz więcej użytkowników. I nie chodzi o tak oczywiste elementy, jak zorientowanie wobec słońca, wraz z dobraniem optymalnego kąta nachylenia. Równie ważny jest przecież choćby odpowiednio dobrany zbiornik.

 


Kolektory słoneczne WATT 4000 S mogą być eksportowym hitem polskich zielonych technologii. Ministerstwo Środowiska wybrało 29 technologii, które otrzymają szansę na promocję za granicą.


24 marca w Warszawie zainaugurowano projekt GreenEvo. W jego ramach Ministerstwo Środowiska zorganizowało innowacyjny program Akcelerator Zielonych Technologii (AZT), do którego została zakwalifikowana m.in. firma Watt.

Akcelerator Zielonych Technologii ma promować polskie technologie środowiskowe i wspierać rozwój przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.

Do projektu zakwalifikowano 29 technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego. Są to najciekawsze polskie rozwiązania w zakresie zielonych technologii, z największym potencjałem do rozwoju. Przez kolejne pół będą wspierane, m.in. poprzez indywidualne doradztwo, szkolenia z prawa patentowego, pozyskiwania funduszy i promocji.


Projekty wyłonione w drugim etapie konkursu będą promowane poprzez portal internetowy GreenEvo.gov.pl oraz katalog, który będzie łączył prezentację najciekawszych technologii z danymi na temat polskiego rynku technologii. Jego wydanie jest planowane jest na jesień.
W czerwcu kapituła konkursu zbierze się jeszcze raz i wybierze te technologie, które będą promowane zagranicą.

GreenEvo to polska szansa na udział w toczącym się ciągle podziale tortu, którym jest globalny rynek zielonych technologii. Na konkretnych przykładach pokażemy, jak przyspieszyć rozwój polskiego zielonego rynku innowacji   twierdzi minister środowiska, Andrzej Kraszewski.
Kwalifikując technologie do udziału w projekcie, kapituła konkursu brała pod uwagę m.in.: istniejącą linię produkcyjną, potencjał firmy i jej produktów, ponadto przeprowadzono ocenę naukowo–techniczną.

AZT pomaga polskim firmom, zaangażowanym w rozwój zielonych technologii, w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotowuje je do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami. Projekt nie oferuje finansowania wprost, lecz ma za zadanie nauczyć, jak stale rozwijać daną technologię. Akceleracji, czyli przyspieszeniu, podlegają technologie, a nie konkretne firmy.

menu aktywne