sprawdź pogodę

materiały do pobrania

 

Program ProSolar

 

prosolar_intro.jpg

 

Program Pro Solar służy do obliczania parametrów instalacji solarnych w domkach jednorodzinnych.

 

ma_watt.jpg Pobierz ProSolar v20

LICENCJA: Firma WATT S.A posiada licencję którą upoważnia ją do przeniesienia nabytych praw do programu, do udzielenia sublicencji oraz przekazywania programu odpłatnie, nieodpłatnie lub w inny sposób osobom trzecim. Zabrania ona jednak Licencjobiorcy i użytkownikom programu dokonywania prób jego dekompilowania, deasemblowania, odtworzenia kodu źródłowego, poddawania inżynierii wstecznej oraz poddawania wszelkim modyfikacjom.

 

Podgląd:

prosolar_soft-minipx.jpg


menu aktywne