sprawdź pogodę

Jakie banki udzielają pożyczek na system solarny?

Kredyty preferencyjne na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii, m.in. na zakup kolektorów udziela Bank Ochrony Środowiska. W ramach termomodernizacji Bank Gospodarstwa Krajowego proponuje kredyty z premią remontową w wys. 20 %.
menu aktywne