sprawdź pogodę

Gdzie mogę ubiegać się o dotację?

Istnieje kilka programów , które dysponują funduszami na dofinansowanie dla instalacji. Należą do nich m.in.: Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), Regionalny Program Operacyjny (RPO) na lata 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dofinansowania ze środków WFOŚi GW.
menu aktywne