sprawdź pogodę

energia solarna

 

czym są kolektory słoneczne?

 

Najprościej rzecz ujmując kolektory słoneczne to urządzenia służące do pozyskiwania energii słonecznej, która w postaci ciepła przechodzi poprzez układ solarny do zasobnika z wodą użytkową.
Dzieje się tak, dzięki zdolnościom absorpcyjnym powierzchni kolektora, która gromadzi ciepło
i odsyła je do pozostałych elementów systemu.

 

Wydajność kolektorów słonecznych jest uzależniona przede wszystkim od ich budowy. Rozróżniamy zatem dwa rodzaje kolektorów: płaskie oraz próżniowe. Pozyskują one energię słoneczną w inny sposób.

menu aktywne