sprawdź pogodę
 

aktualności

 

Lista barier
w energetyce odnawialnej

   
 

Opóźnienia we wdrażaniu pakietu klimatyczno-energetycznego hamują rozwój OZE w Polsce. Do usunięcia barier prawnych w tej dziedzinie wzywa Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

 

Czarną listę barier rozwoju sektora energetyki odnawialnej przedstawił Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) we współpracy z PKPP Lewiatan 26 października w Warszawie podczas konferencji „Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki”. Konferencja, która zainaugurowała działalność ZP FEO, została zorganizowana podczas pierwszych w Polsce targów RENEXPO.

 

Sektor energetyki odnawialnej napotyka na dwa poważne utrudnienia. Po pierwsze, nie może mierzyć się z silnymi monopolami w obszarze elektroenergetyki, ciepłownictwa i paliw transportowych. Dlatego oczekuje osłabienia przywilejów, które utrudniają wejście na rynek tzw. niezależnych producentów zielonej energii, w szczególności w obszarze  korzystania na niedyskryminujących zasadach z istniejącej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej. Drugim generalnym problemem są nierówne szanse funkcjonowania energetyki odnawialnej na rynku energii. Dopóki nie zostaną wprowadzone instrumenty wsparcia OZE, nie uda się Polsce zrealizować deklarowanych celów związanych z ochroną środowiska i wdrożeniem pakietu klimatyczno-energetycznego UE, zwanego „3 x 20%”.

 

W konferencji „Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki” wzięli udział m.in. przedstawiciele ministerstwa gospodarki, URE, NFOŚiGW. Spotkanie zainaugurowało działalność ZP FEO, który stawia sobie ambitne cele związane z tworzeniem miejsc pracy, poprawą bezpieczeństwa energetycznego, rozwojem innowacyjności i demonopolizacją. Watt Sp. z o.o. jest jednym z założycieli Związku.

 

ZP FEO kontynuuje działania rozpoczęte dwa lata temu przez Panel Słoneczny 20x2020. Panel Słoneczny producentów, dystrybutorów i instalatorów kolektorów słonecznych współpracował m.in. z NFOŚiGW w przygotowaniu i wdrożeniu programu dotacji 45 na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Watt Sp. z o.o. aktywnie uczestniczyła w tych pracach.

 

ZP FEO

www.zpfeo.org.pl

 

Władzom ZP FEO bardzo zależy na współpracy z całym sektorem OZE i na promowaniu szeregu małoskalowych technologii OZE jako podwalin rozwoju energetyki rozproszonej i inteligentnych sieci energetycznych będących wypełnieniem postanowień Dyrektywy 28/2009/WE o promocji odnawialnych źródeł energii oraz na udziale w pracach nad ustawą o odnawianych źródłach energii, w tym w także nad systemem finansowania energetyki odnawialnej.

 

Kończąc swą działalność panel Słoneczny 20x2020 przypomniał, że Polska potrzebuje zielonego ciepła, oraz systemu wsparcia w postaci dotacji i ulg podatkowych dla instalujących kolektory słoneczne.

 

 

 

Watt na RENEXPO

menu aktywne