sprawdź pogodę

III Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

   

Podczas III Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, które odbyło się 19 maja 2010 roku
w Niepołomicach producenci i dystrybutorzy kolektorów słonecznych dyskutowali o przyszłości branży.

 

Sporo miejsca poświęcono wdrożeniu tzw. Action Plan, czyli wsparcia dla odnawialnych źródeł energii ze strony rządu. Do działań tych zobowiązuje Polskę dyrektywa unijna 2009/28/WE. Dokument UE wyznacza dla Polski cel w postaci 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii finalnej w 2020 r. Odpowiednie rozwiązania prawne przygotowuje Ministerstwo Gospodarki. Powinny one przewidywać udział słonecznej energetyki cieplnej w osiągnięciu założonego celu.

W dyskusji na ten temat głos zabrał Sebastian Paszek, właściciel firmy WATT.

 

Forum w Niepołomicach stało się też okazją do zapowiedzi uruchomienia przez NFOŚiGW programu dopłat do instalacji solarnych dla indywidualnych inwestorów i wspólnot mieszkaniowych.

 

 

Niepolomice-rozmowa1m.jpg

 

Niepolomice-rozowa2m.jpg

 

Niepolomice-rozmowa3m.jpg

 

menu aktywne