sprawdź pogodę

Dofinansowanie - 3 kroki do kolektorów tańszych o 45%

   

 

Klienci indywidualni i wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać zwrot aż 45 procent kosztów związanych z zainstalowaniem kolektorów słonecznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansowuje preferencyjne kredyty bankowe przeznaczone na zakup systemów solarnych.

 

Pobierz dokumentację kolektorów WATT z dotacją 45%

 

Skorzystaj z KALKULATORA DOTACJI i błyskawicznie przygotuj dokumenty.

 

1. Krok – Wybierz kolektory

Dobierz odpowiedni do potrzeb zestaw solarny.
Dofinansowanie dotyczy nie tylko samych kolektorów, ale całej instalacji solarnej:
- projektu budowlano-wykonawczego;
- kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych);
- zasobnika wody użytkowej;
- automatyki (sterownika, zestawu pompowego), ciepłomierza, aparatury kontrolnopomiarowej;
- osprzętu solarnego;
- kosztów montażu instalacji.
Sprawdź normy i certyfikaty - NFOŚiGW wymaga, aby kolektory słoneczne spełniały normy
jakości EN-12975-2, posiadały aktualne deklaracje zgodności lub europejski certyfikat Solar Keymark.
Kolektory słoneczne WATT posiadają wszystkie wymagane certyfikaty i spełniają najwyższe
normy jakościowe. Zestawy solarne WATT są montowane przez autoryzowane firmy instalatorskie.
Odbiór techniczny i sprawdzenie poprawności całego zestawu kontrolowana może być przez serwis
fabryczny. To daje gwarancję najwyższej sprawności urządzeń oraz spełnia wymagania stawiane
przez NFOŚiGW i banki.
Kolektor płaski Watt 4020S to najsprawniejszy kolektor na świecie – według
renomowanego niemieckiego Institut für Solarenergieforschung in Hameln ISFH.

 

2. Krok – wybierz bank

Preferencyjnych kredytów na zakup instalacji solarnych udzielają banki, które podpisały
odpowiednią umowę z NFOŚiGW (lista poniżej). W banku uzyskasz informację o warunkach kredytu
na zakup kolektorów słonecznych. Tu też załatwisz wszystkie konieczne formalności.
1. Bank Ochrony Środowiska www.bosbank.pl
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A oraz zrzeszone banki spółdzielcze www.bankbps.pl
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze www.gbw.com.pl
4. Mazowiecki Bank Regionalny S.A oraz zrzeszone banki spółdzielcze www.mrbank.com.pl
5. Krakowski Bank Spółdzielczy www.kbsbank.com.pl
6. Warszawski Bank Spółdzielczy www.bank-wbs.pl
Oblicz koszt kwalifikowany – od tego zależy wysokość dofinansowania do kredytu.
NFOŚiGW zwróci koszt instalacji do 2250 złotych brutto za metr kwadratowy powierzchni całkowitej
kolektora. Na inwestycję można wziąć większy kredyt, ale dofinansowanie obejmie tylko koszty
kwalifikowane.
Złóż dwa wnioski – o kredyt w banku i o dofinansowanie z NFOŚiGW.
Kredytów banki udzielają według kolejności zgłoszeń!

 

3. Krok – zbieraj dokumentację i pilnuj terminów

Kredyt wypłacany jest bezpośrednio na konto wykonawcy instalacji solarnej – koniecznie
zbieraj faktury VAT!
Daty są ważne! Koszty (oprócz projektu) muszą być poniesione dopiero po dacie złożenia
wniosku o kredyt w banku. Odbiór techniczny gotowej instalacji może nastąpić z kolei dopiero po
zawarciu umowy o kredyt. Może tego dokonać uprawniony instalator lub inspektor nadzoru
budowlanego.
To bank określa warunki i sposób przekazania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz innych
dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie instalacji.
W rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy doliczyć dotację do kredytu do przychodu, który
podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

 

Więcej informacji:
www.nfosigw.gov.pl

www.kolektory.pl

 

 

 

menu aktywne