sprawdź pogodę

Informacja o ogłoszeniu upadłości.

   

W dniu 10 lutego 2016r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy postanowieniem sygnatura akt X GU 577/15/1 ogłosił upadłość likwidacyjną spółki WATT Spółka Akcyjna w Sosnowcu.

Wszelkie wierzytelności należy zgłaszać do Sędziego Komisarza w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia upadłości na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, Ul. Lompy 14, 40-040 Katowice.
Wierzytelności wynikające z  tytułu reklamacji/gwarancji/rękojmi  podlegają zgłoszeniu do masy upadłości.

   
menu aktywne